Tietosuojailmoitus asiakkaille

GDPR-direktiivin mukaisesti meillä (ATC Global Solutions Oy Ab /Travelcargo International Removals) on velvollisuus huolehtia siitä, että käsittelemämme henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja niitä säilytetään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tässä asiakirjassa kerrotaan, millaisia henkilötietoja keräämme palveluidemme toteuttamiseksi, kuinka tietoja käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on.

Tässä asiakirjassa termi ”yritys” viittaa ATC Global Solutions Oy Ab:iin ja Travelcargo International Removalsiin. Tämän yksityisyydensuojapolitiikan sisältämät ilmaukset kuten “ATC”, “me”, “meidän” jne. tulee tulkita vastaavasti.

Travelcargo International Removals on ATC Global Solutions Oy Ab:n osa, joka tarjoaa kansainvälisiä muuttopalveluita. Lisäksi tarjoamme myös eläinkuljetuksiin, messuihin ja tapahtumiin liittyviä logistisia ratkaisuja sekä ylimääräisten matkatavaroiden rahtipalveluita yksityis- ja yritysasiakkaille.

Tiedot, joita keräämme ja käsittelemme

Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tarjoamiemme palveluiden suorittamiseksi. Kerättävät henkilötiedot vaihtelevat riippuen siitä, mikä palvelu meiltä on tilattu ja mitä sen toteuttaminen edellyttää. Keräämme ja säilytämme asiakkaitamme ja alihankkijoitamme/edustajiamme koskevia tietoja.

Miten keräämme tietojasi?

Hankimme keräämämme tiedot pääasiassa suoraan sinulta. Saatamme saada tietoja myös edustajiltamme / alihankkijoina toimivilta kolmansilta osapuolilta, mikäli palveluiden suorittaminen sitä edellyttää.

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Meillä on laillinen peruste tietojesi käsittelemiselle, koska tarvitsemme niitä voidaksemme toteuttaa meiltä tilatut palvelut ja täyttää sopimuksessa meille asetetut vastuut. Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi myös voidaksemme tarvittaessa toimittaa ne viranomaisille oikeudellisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.

Emme käytä henkilötietojasi muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on määritelty tässä tietosuojailmoituksessa, ellei meillä ole siihen perusteltua syytä, joka on yhdenmukainen alkuperäisen tavoitteen kanssa. Tässä tapauksessa olemme yhteydessä sinuun kertoaksemme sinulle toimintamme oikeudelliset perusteet. Saatamme käsitellä henkilötietojasi tietämättäsi tai ilman suostumustasi silloin, kun laki sallii sen tai edellyttää sitä.

Missä henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojen luonteesta riippuen niitä voidaan säilyttää useissa eri paikoissa; esimerkiksi organisaation kirjanpitojärjestelmässä ja yrityksen suojatuissa pilvitietokannoissa. Joitain yhteystietojasi säilytetään väliaikaisesti myös yrityksen IT-järjestelmissä (sähköpostijärjestelmät). Arkaluontoisten tietojen lähetys tapahtuu aina salatun yhteyden kautta, ja paperille kirjatut henkilötiedot tuhotaan aina heti, kun niitä ei enää tarvita.

Miten jaamme tietojasi?

Jaamme tietojasi yrityksemme sisällä tai kolmansille osapuolille silloin, kun se on tarpeen meiltä tilattujen palvelujen suorittamiseksi. Tietosi jaetaan myös valtion viranomaisille (esim. tulliviranomaiset) sekä laskutustapauksissa kirjanpitojärjestelmämme palveluntarjoajalle.

Meille palveluitaan tarjoavat kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Huolehdimme siitä, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi vain siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, jota varten tiedot on jaettu. Nämä kolmannet osapuolet ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi myös seuraavissa tapauksissa: lain tai määräysten niin vaatiessa; toimiaksemme oikeudellisiin prosesseihin liittyvien pätevien vaatimusten, kuten etsintälupien tai tuomioistuinten määräyksien mukaisesti; hätätilanteissa tai silloin, kun se on välttämätöntä henkilön tai henkilöryhmän turvallisuuden takaamiseksi; sinun luvallasi sellaisissa tilanteissa, joissa laki edellyttää suostumustasi.

Kuinka pitkään säilytämme tietojasi?

Tietojasi säilytetään, kunnes olemme suorittaneet sopimuksen mukaiset palvelut, minkä jälkeen niitä säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen laissa määriteltyjen velvoitteidemme täyttämiseksi.

Miten suojelemme tietojasi?

Yrityksemme huolehtii, että tiedot on suojattu asianmukaisin fyysisin, teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Nämä toimenpiteet on suunniteltu suojaamaan henkilötietojasi häviämiseltä, luvattomalta käytöltä, kopioinnilta, väärinkäytöltä, muokkaamiselta ja ulkopuolisille luovuttamiselta.

Mitä velvollisuuksia sinulla on?

Velvollisuutesi on luovuttaa tarvittavat tiedot yrityksellemme. Mikäli et luovuta tietoja meille, emme välttämättä pysty täyttämään sopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiamme. On sinun vastuullasi huolehtia siitä, että meille antamasi / käytössämme olevat tiedot ovat ajantasaisia ja paikkansapitäviä.

Oikeutesi:

Sinulla on oikeus tarkastella henkilötietojasi milloin vain; päivittää tietojasi tai vaatia, että muokkaamme virheellisiä tai puutteellisia tietoja; vaatia, että poistamme tietosi tai lopetamme niiden käsittelyn, kun se ei enää ole tarpeen prosessointia varten sekä pyytää, että henkilötietosi siirretään kolmannelle osapuolelle.

Jos meidän ei ole mahdollista toteuttaa pyyntöäsi koskien tietojen tarkastelua, ilmoitamme sinulle asiasta ja toimitamme sinulle todisteet tarkastelun estävistä syistä.

Jos haluat käyttää jotain näistä oikeuksista tai sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä huolia, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä tämän ilmoituksen lopusta löytyvien yhteystietojen avulla.

?Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä tai huolia, ota yhteyttä toimistoomme tai lähetä meille sähköpostia:

Travelcargo International Removals- ACT Global Solutions Oy Ab,
Manttaalitie 8
01530 Vantaa
Sähköposti: tietosuoja@travelcargo.fi
 

Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä asiakirjaa. Ilmoitamme, mikäli tähän tietosuojailmoitukseen tehdään muutoksia. Tämä asiakirja on saatavilla osoitteessa www.travelcargo.fi sekä pyydettäessä. ”Tietosuojailmoitus asiakkaille” päivitettiin viimeksi maaliskuussa 2019.

At Travelcargo International Removals, the safety of our customers and employees is our first priority and we’re doing everything we can to ensure it during these difficult times. We are following striclty the recommendations of the Finnish institute for health and welfare, and taking active steps to protect our staff and customers from the spread of the virus.

In Finland, we are currently fully operational, but many countries have enforced lockdowns that impacts the handling of removals and transports. If you are planning on moving abroad, fill out our quotation request and we will study your case and provide you with the best possible solution. If you have already a booking with us in the near future and have some concerns/doubts, please contact your Move manager.

We are confident that we will get through this together as a community. It is important that we all play our role in trying to prevent the spread of the virus and act in accordance with government recommendations. Stay safe!