TARJOAMIEMME KANSAINVÄLISTEN MUUTTOPALVELUIDEN SOPIMUSEHDOT.

Jotta vältyttäisiin mahdollisilta epäselvyyksiltä sen suhteen, mitä tarjoamiimme palveluihin sisältyy tai ei sisälly, tutustuthan näihin sopimusehtoihin huolellisesti. Jos tarvitset lisätietoa, otathan yhteyttä meihin!

Tilaamalla kansainvälisen muuton Travelcargo International Removals -yritykseltä suostut näihin sopimusehtoihin. Näissä ehdoissa on kuvailtu kaikkien sopimuksen osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

Selvennykset

Kun käytämme sanaa ”me”, sillä viitataan Travelcargo International Removals -yritykseen, kun taas ”sinä” viittaa tilauksen vahvistaneeseen asiakkaaseen.

Tavaraksi tai esineeksi määritellään laatikon, paketin, pakkauksen, rasian tai muun vastaavan säilytysastian koko sisältö, tai mikä tahansa tavara tai asia, jota me käsittelemme tai säilytämme tai jonka me muutamme.

Lähettämämme tarjous ei merkitse sitä, että olemme sitoutuneet siirtämään omaisuutesi, eikä se toimi sopimuksena. Muuttotilaus katsotaan aina hyväksytyksi vasta, kun vahvistamme sen erikseen.

1. Tarjouksemme

1.1. Tarjouksessa esitetty hinta sisältää ALV:n (arvonlisävero), ellei toisin ole mainittu.
1.2. Ellei muuta ole mainittu, esitetty tarjous on kiinteä hintainen. Tarjouksemme ei sisällä mitään tullimaksuja tai satamamaksuja, esimerkiksi seisontakorvauksia tai tarkastusmaksuja, tai mitään hallituksille tai muille julkisoikeudellisille yhdyskunnille maksettavia maksuja/veroja. Mikäli tällaisia kuluja syntyy, olet vastuussa niiden maksamisesta tarjouksessa esitetyn hinnan lisäksi.
1.3. Kuljetusvakuutus ei sisälly tarjoukseemme automaattisesti, vaan se on ostettava erikseen.
1.4. Ellei muuta ole mainittu, tarjouksemme on voimassa 30 päivää.
1.5. Vaikka tekemämme tarjous on kiinteä hintainen, pidätämme oikeuden muuttaa lopullista hintaa ja soveltaa lisämaksuja seuraavissa tilanteissa:
a. meille aiheutuvat kustannukset muuttuvat valuuttakurssien muutosten, verotusmuutosten, tai meistä riippumattomien rahti-, polttoaine-, lautta- tai tietullikustannusten muuttumisen vuoksi
b. joudumme hakemaan tavaroita kerroksista tai viemään niitä kerroksiin, jotka ovat ylempänä kuin mitä meille on ilmoitettu
c. tiloihin sisään pääsy tai niistä poistuminen tavaroiden kanssa on vaikeaa riittämättömän kokoisten portaiden, hissien tai ovien vuoksi ja työ edellyttää mekaanisten apuvälineiden käyttöä tai rakenteiden muuttamista; tavaroiden nouto- tai toimituspaikkaan johtava reitti, tie, katu tai muu toimituspiste ei sovellu siihen, että ajoneuvomme/tavarakonttimme voitaisiin lastata/purkaa enintään 20 m päässä ovesta
d. suoritamme lisäpalveluita, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen
e. työ suoritetaan lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivänä tai normaalin työajan (08:00–18:00) ulkopuolella sinun pyynnöstäsi
f. mikäli tilaamiesi palvelujen suorittaminen edellyttää parkkimaksujen, sakkojen (jos niitä ei ole saatu kohtuuttomana pidettävällä tavalla) tai muiden maksujen maksamista
g. ilmenee viivytyksiä tai tapahtumia, joiden ei voida kohtuudella katsoa olevan hallinnassamme ja jotka kasvattavat työn suorittamiseen tarvittavien resurssien tai ajan määrää aiempaan suunnitelmaan verrattuna
h. sinun tai edustajasi on päästävä noutamaan tavaroita tai käymään tavaroiden luona niiden ollessa säilytyksessä.
Sitoudut maksamaan kaikki yllä mainituista olosuhteista syntyvät maksut.
1.6. Tavanomaiset tarjouksemme eivät sisällä (ellei näin ole erikseen kirjallisesti sovittu) seuraavia asioita:
a. huonekalujen purkamista/kokoamista tai kiinnikkeiden irrottamista/kiinnitystä, ellei niin ole erikseen sovittu (IKEA-huonekalujen tai muiden vastaavien huonekalujen kasaaminen/purkaminen ei koskaan sisälly palveluihimme, vaan kasaajan palkkio veloitetaan erikseen)
b. kodinkoneiden irrottaminen tai asentaminen, kiinteiden kalusteiden tai sähkölaitteiden irrottaminen tai kiinnittäminen
c. lattianpäällysteiden, kuten kokolattiamattojen, irrottaminen tai asennus
d. lämmittimien muuttaminen, ellei niiden asennusta ole purettu valmiiksi
e. tavaroiden hakeminen parvelta (ellei parvelle ole turvallista ja hyvin valaistua portaikkoa)
f. puutarhakalusteiden ja -varusteiden (esimerkiksi kasvihuoneiden) muuttaminen tai kasvien muuttaminen, ellei näistä ole erikseen sovittu
g. kohdassa 4 kiellettyjen esineiden muuttaminen tai säilytys
h. sellaisten tavaroiden muuttaminen tai siirtäminen, joita muuttotiimimme ei (perustellusti) usko voivansa muuttaa turvallisesti tai joiden muuttaminen voi vahingoittaa esinettä/esineitä tai niiden ympäristöä
i. muuttolaatikot tai -säkit, ellei näitä ole mainittu tarjouksessa erikseen
j. seinien ja lattioiden suojaus ennen muuttoa.

2. Sinun vastuusi.

2.1. Kun tilaat meiltä kansainvälisen muuton, seuraavat asiat ovat vastuullasi:
a. Ennen työn alkamista sinun tulee ilmoittaa meille kirjallisesti kaikkien muutto- ja säilytyspalveluiden kohteena olevien arvokkaiden (hinta ylittää 3000 €) tai särkyvien/herkkien/painavien esineiden arvioitu rahallinen arvo. Tällaisten esineiden käsittelystä saattaa syntyä ylimääräisiä käsittelykustannuksia, joista sinä asiakkaana olet vastuussa.
b. Kaikki muuttotyön suorittamisen edellyttämät asiakirjat, luvat, lisenssit jne. tulee hankkia omalla kustannuksellasi.
c. Kaikki työn suorittamisesta aiheutuvat pysäköintimaksut tai parkkipaikkojen varausmaksut tulevat maksettavaksesi.
d. Sinun tai edustajasi tulee olla paikalla koko muuttoprosessin ajan.
e. Sinun tai edustajasi tulee allekirjoittaa kaikki tarpeelliset asiakirjat, omaisuusluettelot, kuitit, rahtikirjat, työlistat tai muut olennaiset asiakirjat tavaroiden noudon/toimituksen vahvistamiseksi.
f. Varmistaa kaikin kohtuullisina pidettävin tavoin, ettei mitään muuttoon kuuluvaa jää lähtöpaikkaan eikä mitään, minkä tulisi jäädä, viedä erehdyksessä pois.
g. Huolehtia sellaisten tavaroiden suojaamisesta, jotka jäävät tyhjillään oleviin tiloihin tai paikkaan, jossa on henkilöitä, joita eivät sido nämä sopimusehdot.
h. Valmistautua muuttoon riittävän huolellisesti; kaikki sähkölaitteet tulee pakata ja suojata ennen niiden muuttamista.
i. Pakastimet ja jääkaapit tulee sulattaa ja tyhjentää kokonaan.
j. Varmistaa, että erilaiset kodinkoneet ja/tai puutarhassa käytettävät laitteet, esimerkiksi pesukoneet, astianpesukoneet, letkut ja polttomoottorikäyttöiset ruohonleikkurit, ovat puhtaita ja kuivia eikä niihin ole jäänyt nesteitä.
k. Antaa meille paikkansa pitävä ja ajantasainen osoite ja puhelinnumero, jonka kautta sinuun saa yhteyden muuttokuljetuksen ja/tai tavaroiden säilytyksen aikana.
l. Huolehtia muuton aikana mahdollisesti vahingoittuvien seinien tai lattioiden asianmukaisesta suojauksesta. Tämä palvelu voidaan myös tilata meiltä erillisenä palveluna.
m. Huolehtia kohdassa 4 lueteltujen kiellettyjen esineiden kuljetuksesta, säilytyksestä tai hävittämisestä.
n. Huolehtia muutettavien tai säilytettävien tavaroiden vakuuttamisesta sekä riittävän merikuljetus- tai kuljetusvakuutuksen hankkimisesta sen varalta, että kuljetusyhtiö ei omasta toiminnastaan riippumattomista syistä pysty toimittamaan tavaroita tai joutuu toimittamaan ne muualle kuin suunniteltuun kohteeseen; keinosi vaatia korvauksia kuljetusyhtiöltä saattavat olla rajalliset ja saatat joutua osallistumaan esimerkiksi yhteishaverikustannuksiin.
o. Sallia meidän tarkastaa minkä tahansa kuljetettavan esineen sisältö.
Emme ota vastuuta näiden velvollisuuksien hoitamatta jäämisestä aiheutuvista menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai lisämaksuista, paitsi silloin kun kyse on omasta huolimattomuudestamme tai sopimusrikkomuksestamme.

3. Tavaroiden omistajuus.

3.1. Solmimalla tämän sopimuksen kanssamme vakuutat, että:
a. muutettavat tavarat ovat omistuksessasi tai
b. tavaroiden omistaja on antanut sinulle valtuudet tämän tavaroita koskevan sopimuksen solmimiseen.
Jos osoittautuu, että yllä mainittu vakuutus ei pidä paikkaansa, olet vastuussa kaikkien siitä aiheutuneiden vahingonkorvausten ja kustannusten maksamisesta.

4. Tavarat, joita ei saa sisältyä muutettaviin tai säilytettäviin tavaroihin

4.1. Seuraavia tavaroita ei saa sisällyttää muutettaviin tai säilytettäviin tavaroihin:
a. korut, kellot, helyt, jalokivet tai jalometallit, raha, sopimuskirjat, arvopaperit, postimerkit, kolikot tai muut vastaavat esineet tai kokoelmat
b. mahdollisesti vaaralliset, haitalliset tai räjähtävät esineet, kuten kaasupullot, aerosolipullot, maalit, aseet ja ammukset
c. kielletyt tai varastetut tavarat
d. valvonnan alaiset lääkkeet tai huumeet
e. kasvit tai muut tavarat, jotka saattavat houkutella tuholaisia tai aiheuttaa tuholaisesiintymän
f. pilaantuvat tai hallittuja olosuhteita vaativat tavarat
g. tavarat, joiden katsomme olevan vaarallisia terveydelle, likaisia, epähygieenisiä tai tuholaisia houkuttelevia
h. lemmikit tai eläimet (mukaan lukien matelijat, kalat ja linnut), olivatpa ne sitten häkeissä, akvaarioissa tai kuljetuslaatikoissa
i. tavarat, joiden tuonti tai vienti vaatii viranomaisten luvan.
Emme muuta mitään näistä yllä mainituista tavaroista ilman etukäteen tehtyä kirjallista sopimusta. Jos tällaisia tavaroita joutuu muuttokuormaan, emme ota vastuuta menetyksistä tai vahingoista, jotka liittyvät kokonaan tai enimmäkseen kyseisten tavaroiden erityisluonteeseen. Jos tällaisia tavaroita joutuu muuttokuormaan tietämättämme ja ilman etukäteen annettua kirjallista hyväksyntäämme, emme ota vastuuta mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, ja joudut hyvittämään meiltä mahdollisesti vaaditut maksut, kustannukset, vahingot tai sakot. Lisäksi meillä on oikeus hävittää ilman erillistä ilmoitusta tavarat, jotka on listattu kohdissa 4(b), 4(c), 4(d), 4(e) ja 4 (f). Olet velvollinen maksamaan meille kaikki hävittämiseen liittyvät maksut, kustannukset, vahingot, oikeudenkäyntikulut tai sakot.

5. Viivytykset ja peruutukset.

5.1. Jos siirrät muuttoa eteenpäin tai perut tämän sopimuksen, meillä on oikeus laskuttaa korvaus, jonka suuruus riippuu siitä, kuinka paljon ennen sovittua muuttopäivää ilmoitat asiasta.
a. Alle 7 päivää: vähintään 500 € tai peruutuksesta aiheutuneiden kulujen mukaan.
b. Alle 48 tuntia: vähintään 50 % muuttokustannuksista tai peruutuksesta aiheutuneiden kulujen mukaan.

6. Maksut

6.1. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu:
a. Yksityishenkilöt: maksu vaaditaan etukäteen, ennen lähtömaasta poistumista.
b. Yritykset, joilla on entuudestaan olemassa luottotiedot: maksu on maksettava 14 päivän kuluessa laskutuksesta, ellei erikseen ole muuta sovittu.
c. Suomalaiset diplomaatit: maksu on maksettava 14 päivän kuluessa laskutuspäivästä.
6.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättää mitään osaa sovitusta hinnasta.
6.3. Kaikkiin maksuihin, joita ei ole maksettu meille ajoissa, lisäämme koron. Laskennassa käytettävä vuosikorko on 16 %, ja sen päälle lisätään mahdolliset perintämaksut.
6.4. Pidätämme oikeuden kieltäytyä aloittamasta muuttoa tai tavaroiden säilytystä, jos maksuja ei ole maksettu.
6.5. Jos maksuehtojamme ei noudateta, tavarat eivät myöskään ole vakuutettuja.
6.6. Jos muokkaat sopimusta ilman, että siitä on sovittu etukäteen, eikä sopimusta tai sen osaa voida tämän vuoksi toteuttaa sovitulla tavalla, meillä on oikeus saada sovittu rahtimaksu ja muut korvaukset, pois lukien se summa, jonka olemme säästäneet – tai joka meidän olisi kohtuullisin toimenpitein pitänyt pystyä säästämään – jättämällä sopimuksen tai sen osan toteuttamatta.
6.7. Jos sopimuksen täyttäminen ei ole mahdollista meistä riippumattomista syistä, ja vaikka olisimme antaneet luvan suorittaa maksun vasta, kun tavarat ovat saapuneet kohteeseen, olet velvoitettu maksamaan maksun pyydettäessä.
6.8. Meillä on oikeus periä erillinen lisämaksu ylimääräisestä työstä, joka on selkeästi välttämätöntä, vaikka se poikkeaisi aiemmin sovitusta tai sopimuksestamme normaalisti seuraavasta työstä. Korvaus määritellään samojen periaatteiden mukaisesti kuin sopimuksen alaisen työn hinnoittelussa käytetyt perusteet.
6.9. Aiemmin erikseen sovittujen tai sopimuksestamme normaalisti seuraavien, mutta ei vielä meille maksettujen kustannusten lisäksi meillä on oikeus saada korvaus dokumentoiduista kustannuksista ja niihin liittyvistä muista kuluista.
6.10. Jos joudumme maksamaan sovituista palveluista suunniteltua enemmän (esim. polttoainelisän nousu, uudet viranomaismaksut), olet velvollinen korvaamaan nämä kustannukset meille pyydettäessä, asianmukaisia asiakirjoja vastaan. Meidän velvollisuutemme on tarkastaa ja varmistaa, mikäli mahdollista, palvelujen sopimuksenmukaisuus ja maksettavien summien kohtuullisuus. Mikäli mahdollista, ilmoitamme sinulle tällaisten maksujen suorittamisesta etukäteen. Kolmannen osapuolen maksujen käsittelystä veloitamme käsittelymaksun.

7. Vastuumme

7.1. Meidän vastuullamme on toimittaa tavarat sinulle tai luovuttaa ne sinulle sovitussa paikassa, siten että tavarat säilyvät vahingoittumattomina. ”Vahingoittumattomalla” tarkoitetaan, että tavarat ovat samassa kunnossa kuin pakattaessa tai muuten muuttoa/säilytystä varten valmisteltaessa.
7.2. Velvollisuutemme on osoittaa, että olemme suojelleet etuasi huolellisesti ja sopimuksen mukaisella tavalla.
7.3. Mikäli on sovittu, että me pakkaamme tavarat tai muutoin valmistelemme ne muuttoa ja/tai säilytystä varten, velvollisuutemme on toimittaa tavarat sinulle tai luovuttaa ne sinulle sovitussa paikassa, siten että tavarat säilyvät vahingoittumattomina. ”Vahingoittumattomalla” tarkoitetaan myös tässä tapauksessa sitä, että tavarat ovat samassa kunnossa kuin juuri ennen pakkaamista tai muuta muuttoa/säilytystä varten valmistelemista.
7.4. Jos epäonnistumme kohdissa 7.1 ja 7.3 mainittujen velvollisuuksiemme täyttämisessä, meillä on kohdan 8 alakohtien mukainen velvoite maksaa sinulle korvaus virheemme hyvittämiseksi.
7.5. Kansainväliset muuttopalvelumme eivät koskaan sisällä aikatakuuta, ellei siitä ole erikseen sovittu.
7.6. Aikatakuutapauksissa vastuullamme on varmistaa, että tavarat saapuvat siihen aikaan mennessä, joka:
• on sovittu kirjallisesti osana aikatakuun sisältävää kuljetusta
• on mainittu kirjallisesti sellaisen tarjouksen ehtona, jonka olemme nimenomaisesti hyväksyneet
• on mainittu meidän tekemässämme kirjallisessa tarjouksessa, jonka olet hyväksynyt.

8. Vahinkovastuumme

8.1. Vahinkovastuutamme rajoittavat PSYM (Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset) 2000 -ehdot (pois lukien kappaleet 6 ja 20 sekä kohta 27 C. 3.).
8.2. Emme hyväksy korvausvastuuta tavaroihin kohdistuneista menetyksistä tai vahingoista, ellei ole todistettavissa, että kyse on omasta huolimattomuudestamme ja että tavarat olivat tosiasiallisesti hallussamme. Tällaisissa tapauksissa hyväksymme korvausvastuun kohtien 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 tai 8.10.mukaisesti.
8.3. Jos meidän on jostain syystä käytettävä liikenteenharjoittajan, lentoyhtiön tai meriliikenneyrityksen palveluita tavaroidesi toimittamiseksi mihin tahansa reittipisteeseen matkalla lopulliseen määränpäähän, teemme niin nimissäsi ja kyseisen kuljetusyrityksen asettamien ehtojen mukaisesti.
8.4. Vahinkovastuutamme rajoittavat ehdot on esitetty, kohdissa 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10. Jos olet ottanut suosittelemamme vakuutuksen, tietoa korvauksista löytyy vakuutusehdoistasi.
8.5. Vastuumme tavaran katoamisesta, arvonalenemasta tai vahingoittumisesta rajoittuu 8,33 SDR:ään kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin kuin tavaraa on kadonnut tai vahingoittunut. SDR (special drawing rights eli erityisnosto-oikeus) on IMF:n virallinen reservivaluutta, ja sen vaihtokurssi ilmoitetaan yleensä muiden valuuttojen vaihtokurssien yhteydessä.
8.6. Saatamme korjata tai korvata vahingoittuneen esineen. Jos esine korjataan, emme ota vastuuta mahdollisesta arvonalenemasta.
8.7. Emme ole korvausvastuussa tavaroiden katoamisesta, vahingoittumisesta tai perille toimittamisen estymisestä, jos
a. se johtuu jostain alla luetellusta syystä:
I. tulipalo
II. sota, väkivaltaisuudet, terrorismi, ylivoimainen este, työtaistelu tai muut tilanteet, joihin meidän ei kohtuudella voida olettaa pystyvän vaikuttamaan
III. tavanomainen kuluminen tai epästabiilien tai helposti turmeltuvien tavaroiden rapistuminen, haihtuminen, vuotaminen jne.
IV. koi- tai tuholaisesiintymä tai muu vastaava ongelma
V. tavaroiden puhdistus, korjaus tai entisöinti, ellei kyseessä ole oma toimintamme
VI. muiden kuin meidän itsemme pakkaamat tavarat, mukaan lukien vaatekaappien, laatikostojen, kodinkoneiden, pakkausten, laukkujen jne. sisältö
b. kyseessä ovat kodinkoneiden tai mekaanisten laitteiden sähköiset/mekaaniset viat, ellei löydy näyttöä ulkoisesta, esinettä vahingoittaneesta iskusta
c. kyseessä ovat vahingot, joiden kohteena ovat korut, kellot, helyt, jalokivet tai jalometallit, raha, sopimuskirjat, arvopaperit, postimerkit, kolikot tai muut vastaavat esineet tai kokoelmat, ellemme ole kirjallisesti ottaneet vastuuta näistä tavaroista ja saaneet sinulta kirjallista kuvausta esineistä ja niiden arvosta
d. kyseessä ovat jo aiemmin viallisiksi osoittautuneet tavarat tai tavarat, jotka ovat oletusarvoisesti viallisia
e. kyseessä ovat vahingot, joiden kohteena ovat lemmikit tai muut eläimet (mukaan lukien matelijat, kalat ja linnut), olivatpa ne sitten häkeissä, akvaarioissa tai kuljetuslaatikoissa
f. kyseessä ovat vahingot, joiden kohteena ovat kasvit
g. kyseessä ovat vahingot, joiden kohteena ovat tietokoneen tai vastaavan laitteen sisältämät tiedot, tiedostot, ohjelmistot tai muu digitaalinen sisältö.
8.8. Kukaan Travelcargo International Removals -yrityksen työntekijä ei ole henkilökohtaisesti vastuussa mahdollisesta tavaroiden katoamisesta, vahingoista, virheistä tai puutteista, olettaen että työntekijä on toiminut työtehtävänsä puitteissa.
8.9. Emme hyväksy korvausvastuuta tulli- tai muiden viranomaisten haltuunsa ottamista tavaroista.
8.10. Vahinkovastuumme raukeaa 15 päivää sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet tavaroiden saapumisesta sinulle tai henkilölle, jolla on valtuudet vastaanottaa tavarat puolestasi tai toimittaneet kirjallisen ilmoituksen tavaroiden saapumisesta antamaasi osoitteeseen.

9. Vahingot, jotka kohdistuvat tiloihin tai muuhun omaisuuteen kuin tavaroihin.

9.1. Jos vahingot kohdistuvat muuhun omaisuuteen kuin muutettaviin tai säilytettäviin tavaroihin, olemme korvausvastuullisia ainoastaan, mikäli voidaan osoittaa, että olemme toimineet huolimattomasti tai ilman kohtuullista varovaisuutta ja osaamista.
9.2. Mikäli olemme varoittaneet sinua siitä, että tiettyjen tavaroiden muuttamiseen liittyy suuri vahinkojen riski ja saaneet sinulta nimenomaisen ohjeistuksen muuttaa kyseiset tavarat tästä huolimatta, emme ole vastuussa mahdollisista vahingoista.
9.3. Jos olemme aiheuttaneet vahinkoa muulle kuin muutettavaksi/säilytettäväksi annetulle omaisuudelle, sinun tulee kirjata tämä työlistaan tai vastaanottokuittiin aina, kun se on kohtuudella mahdollista. Tällaisissa tilanteissa vahinkovastuumme rajoittuu ainoastaan vahingoittuneen kohdan korjauttamiseen. Huomaathan, että tätä vahinkovastuuta sovelletaan ainoastaan, mikäli vahinko on syntynyt siitä huolimatta, että olet todistetusti huolehtinut asianmukaisesta suojaamisesta ennen muuttoa.
9.4. Pihatiet: Jos olet vähänkään huolissasi, että pihatiesi (tai asuinrakennuksesi pihatie) ei välttämättä kestä ajoneuvojemme painoa, ilmoitathan asiasta meille kirjallisesti. Jos annat meille luvan ajaa pihatiellesi, vakuutat samalla ymmärtäväsi, että tämä tapahtuu omalla vastuullasi. Ellei meitä ole varoitettu kirjallisesti pihatien mahdollisista heikkouksista, vapaudumme kaikista korvausvaatimuksista, jotka liittyvät kyseisen tien vaurioihin.

10. Viivytykset

10.1 Emme ota vastuuta kuljetuksen viiveistä, paitsi silloin, jos kyseessä on oma huolimattomuutemme.
10.2 Jos emme omasta toiminnastamme riippumattomista syistä pysty toimittamaan tavaroitasi, viemme ne säilytykseen. Sopimus katsotaan tällöin täytetyksi ja mahdolliset lisäpalvelut, mukaan lukien säilytys ja perille toimitus, tapahtuvat sinun kustannuksellasi.
10.3 Kaikki ilmoittamamme kuljetusajat ovat arvioita ja perustuvat sillä hetkellä käytettävissämme olleisiin tietoihin. Kuljetusajat voivat vaihdella useiden meistä riippumattomien tekijöiden vuoksi, mukaan lukien esimerkiksi rahtiliikenteen tai meriliikenteen harjoittajan tekemät liikennöintiaikataulujen muutokset tai reittimuutokset ja satamaruuhkat. Ilmoitamme sinulle mahdollisista kuljetusaikataulun muutoksista heti, kun saamme tiedon asiasta.
10.4 Emme ole vastuussa kuljetuksen viivytysten sinulle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista, ellei viivästys johdu suoraan omasta huolimattomuudestamme tai sopimusrikkomuksestamme.
10.5 Kansainvälisten maantiekuljetusten osalta sinulla on oikeus vaatia korvausta tavaran katoamisesta, jos tavaroita ei ole luovutettu:
• 30 päivän kuluessa sovitun määräajan kulumisesta, tai mikäli erityistä aikaa ei ole sovittu,
• 60 päivän kuluessa siitä, kun tavara otettiin kuljetettavaksi; muiden kuljetusten osalta 60 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin tavaroiden olisi pitänyt saapua perille.
10.6 Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa katoamiskorvausta, jos pystymme edellä mainitussa määräajassa osoittamaan, että tavarat ovat tallessa ja ne voidaan toimittaa perille kohtuullisessa ajassa.
10.7 Vastuumme tavaran katoamisesta, arvonalenemasta tai vahingoittumisesta rajoittuu 8,33 SDR:ään kilolta tavaran bruttopainosta siltä osin kuin tavaraa on kadonnut tai vahingoittunut tai sen arvo on alentunut.

11. Panttioikeus (LIEN) ja oikeutemme myydä/hävittää tavaraa.

11.1 Panttioikeus eli LIEN tarkoittaa sitä, että meillä on laillinen oikeus pitää tavarat itsellämme, kunnes asiakas on maksanut kaikki suorittamattomat maksunsa meille. Huolitsijana meillä on panttioikeus hallinnassamme oleviin tavaroihin kyseisiin tavaroihin liittyvien maksujen ja kustannusten osalta – palkkiot ja varastointimaksut mukaan lukien – sekä muiden sinulta meille maksettavaksi tulevien summien osalta.
11.2 Jos et maksa erääntyneitä maksuja, meillä on oikeus myydä turvallisella tavalla niin suuri osa tavarasta kuin on tarpeen koko summan ja syntyneiden kustannusten kattamiseksi. Tavaroiden ollessa hallussamme on sinun vastuullasi maksaa kaikki varastointikustannukset ja muut kulut (mukaan lukien oikeudenkäyntikustannukset), joita meille syntyy maksujemme perimisestä ja panttioikeuden toteuttamisesta. Mikäli mahdollista, tiedotamme sinulle hyvissä ajoin toimenpiteistä, joihin aiomme ryhtyä tavaran myymiseksi.

12. Oikeus käyttää alihankkijoita.

12.1 Meillä on oikeus suorittaa koko työ tai osa siitä alihankkijoiden avulla.
12.2 Jos käytämme alihankkijoita, nämä ehdot ovat edelleen voimassa.
12.3 Olemme vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) puutteesta tavassa, jolla toteutamme sopimusta. On velvollisuutemme osoittaa, että olemme noudattaneet asianmukaista huolellisuutta suojellaksemme etujasi sopimuksen mukaisesti.
12.4 Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten tekemistä tai tekemättä jättämistä asioista, jotka liittyvät tavaran kuljettamiseen, lastaamiseen, purkamiseen, toimittamiseen, tullaukseen, säilytykseen, noutamiseen tai muihin tarjoamiimme palveluihin, edellyttäen, että olemme noudattaneet asianmukaista huolellisuutta näiden kolmansien osapuolten valinnassa.

13. Reitti ja kuljetustapa

13.1 Meillä on oikeus valita käytettävä reitti ja työn suoritustapa sekä haluamamme säilytyspaikka tavaroille.
13.2 Ellei toisin ole kirjallisesti ja nimenomaisesti sovittu tarjouksessamme, ajoneuvojemme ja/tai konttiemme vapaaksi jäävää tilaa voidaan käyttää muiden asiakkaiden tavaroiden kuljettamiseen.

14. Neuvoja ja tietoa kansainvälisistä muutoista.

14.1 Pyrimme kaikin kohtuullisina pidettävin tavoin tarjoamaan sinulle ajantasaista tietoa, joka auttaa sinua järjestämään tavaroidesi viennin/tuonnin. Tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi kansalliseen tai alueelliseen lainsäädäntöön ja määräyksiin, joiden sisältö tai tulkinta saattaa muuttua milloin tahansa, annetaan hyvässä uskossa ja perustuen tietoihimme vallitsevasta tilanteesta. On omalla vastuullasi hankkia tietoa, jonka avulla voit varmistaa tarjoamiemme neuvojen paikkansapitävyyden.

15. Uusi osoitteesi (edelleenlähetysosoite).

15.1 Jos ohjeistat meidät säilyttämään tavaroitasi, sinun on annettava meille paikkansa pitävä ja ajantasainen osoite ja puhelinnumero sekä ilmoitettava meille, jos ne muuttuvat. Kaikkien kirjeiden ja ilmoitusten katsotaan saavuttaneen sinut seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä 1. luokan postilla uusimpaan tiedossamme olevaan osoitteeseesi.
15.2 Jos emme pysty tavoittamaan sinua, laskutamme olinpaikkasi selvittämisestä syntyneet kulut.

16. Ilmoitus korvausvaatimuksesta.

16.1 Kaikista korvausvaatimuksista tulee ilmoittaa meille ilman aiheetonta viivytystä. Jos tavarat luovutetaan sinulle tai valtuutetulle edustajallesi, meille tulee ilmoittaa kirjallisesti kaikista kadonneista tai vahingoittuneista tavaroista heti, kun tavarat on luovutettu. Muussa tapauksessa emme ole korvausvastuussa.
16.2 Jos korvausvaatimuksesta ilmoitetaan myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa tavaroiden vastaanottopäivästä, sinun tai ilmoituksen tehneen henkilön tulee todistaa, että tavaroiden vahingoittuminen tai arvonalenema on tapahtunut ennen tavaroiden vastaanottamista. Mikäli tätä ehtoa ei täytetä, tulkitaan tavaroiden olleen hyvässä kunnossa silloin, kun ne toimitettiin.
16.3 Korvausvaatimuksista, jotka eivät liity tavaroiden katoamiseen, vahingoittumiseen tai arvonalenemaan, tulee ilmoittaa neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tai sinun olisi pitänyt saada tieto yksityiskohdista, joihin korvausvastuumme perustuu. Jos tällaista korvausvaatimusilmoitusta ei ole tehty, menetät oikeutesi korvaukseen.

17. Sopimuksen purkaminen.

17.1 Mikäli maksut ovat ajan tasalla, emme pura tätä sopimusta ilman kirjallista irtisanomisilmoitusta, joka annetaan vähintään 3 kuukautta ennen sopimuksen purkua. Jos haluat päättää säilytyssopimuksesi, sinun tulee ilmoittaa meille asiasta vähintään 10 työpäivää aiemmin. Mikäli pystymme luovuttamaan tavarat aiemmin, teemme niin, edellyttäen, että maksusi ovat ajan tasalla. Varastointimaksut peritään siihen päivämäärään asti, jolloin säilytyksen pitäisi ilmoitusajankohdasta laskien olla päättynyt.

18. Sovellettava lainsäädäntö Erimielisyydet.

Kaikkiin osapuolten välisten erimielisyyksien ratkaisussa sovelletaan Suomen ei-yksinomaista lainsäädäntöä ja suomalaisten tuomioistuinten toimivaltaa. Tätä sopimusta koskevia yleisiä riita-asioita ei saateta tuomioistuimien käsiteltäviksi, vaan niistä päätetään välimiesmenettelyssä ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Välimiehet nimittää Keskuskauppakamarin välimieslautakunta ja välimiesmenettely toteutetaan tämän lautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely toteutetaan Helsingissä. Riidattomien saatavien keräämistä koskevan oikeudenkäynnin aloittaminen ei merkitse välimiesmenettelystä luopumista sellaisten riidanalaisten vastakanteiden suhteen, joita ei voida panna täytäntöön, käsitellä tai kuitata muutoin kuin välimiesmenettelyllä

Näitä sopimusehtoja voidaan muokata tai täydentää. Muutokset ja täydennykset tulee aina tehdä kirjallisesti ja ennen sopimuksen allekirjoittamista.

 

Lataa toimitusehdot PDF-muodossa

At Travelcargo International Removals, the safety of our customers and employees is our first priority and we’re doing everything we can to ensure it during these difficult times. We are following striclty the recommendations of the Finnish institute for health and welfare, and taking active steps to protect our staff and customers from the spread of the virus.

In Finland, we are currently fully operational, but many countries have enforced lockdowns that impacts the handling of removals and transports. If you are planning on moving abroad, fill out our quotation request and we will study your case and provide you with the best possible solution. If you have already a booking with us in the near future and have some concerns/doubts, please contact your Move manager.

We are confident that we will get through this together as a community. It is important that we all play our role in trying to prevent the spread of the virus and act in accordance with government recommendations. Stay safe!