TIETOA KANSAINVÄLISTEN MUUTTOJEN VAKUUTUKSISTA

Miksi on hyvä ottaa lisävakuutus ulkomaanmuuttoon?

Kun varaatte meiltä ulkomaanmuuton, pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen palvelun. Huolehdimme koti- ja henkilökohtaisista sineistänne ja pakkaamme ne huolellisesti. Kansainväliset muutot koostuvat monesta eri osasta. Tavaranne kuljetetaan lentäen, maanteitse tai meritse. Emme voi
vaikuttaa prosessiin liittyviin ulkoisiin tekijöihin.

Joskus harvoin voi syntyä ongelmia. Kuljetuksen aikana on jokaisessa vaiheessa olemassa tiettyjä riskejä. Kansainvälisissä kuljetuksissa tavarat voivat altistua vaurioitumiselle, vaikka olemme pakanneet ne varovasti ja suunnitelleet jokaisen vaiheen viimeistä yksityiskohtia myöten.

Kuljetusyrityksillä on rajoitettu vastuu vahingon sattuessa. Tästä syystä on suositeltavaa hankkia vakuutusturva omaisuudellenne. Näin varmistetaan, että omaisuutenne on suojattu menetyksen tai vahingon sattuessa.

Mitä vakuutus kattaa?

Muuttovakuutus kattaa normaalin muuttoirtaimen sisältäen – mikäli edellytetään – henkilöautot, moottripyörät ja veneet yms.
Travelcargo International Removals tekee yhteistyötä tunnetun muuttokuljetuksiin erikoistuneen Oskar Schunck GmbH:n  kanssa.
Huomioithan että vakuutus on lisäpalvelu, joten vakuutusmaksut eivät automaattisesti sisälly muuttokuljetuksemme hintaan. Annamme vakuutuksesta aina erillisen tarjouksen.

Minkälaisen vakuutuksen voitte valita?

Jos tavarat on pakattu ammattimaisesti meidän tai toisen Travelcargo International Removals hyväksymän muuttoyrityksen kautta, voitte valita kaikki vahingot kattavaan vakuutuksen (ICC A) joko normaalilla vakuutusturvalla (Comprehensive Cover) tai korkeammalla vakuutusturvalla (Superior Cover). Jos päätätte pakata esineenne itse, olette oikeutettuja suppeaan vakuutukseen (ICC B) (Basic Coverage).

Suppea Muuttovakuutus (Basic Coverage Insurance) tarjoaa rajallisen kattavuuden perustuen Institute Cargo klausuuli ICC (C) –ehtoihin. Vakuutus kattaa tavarat, joita ei ole pakannut muuttoyritys. Vakuutus kattaa vain tietyt riskit, kuten liikenneonnettomuuden, tulipalon, varkauden ja täysmenetyksen. Tämän kaltainen vakuutus kattaa vahingot rajoitetuin ehdoin.

Normaali muuttovakuutus (Comprehensive Cover) tarjoaa kattavuuden perustuen kaikkiin lueteltuihin riskeihin Cargo klausuuli ICC (A) –ehdoissa. Lisäksi vakuutus kattaa vahingot, rikkoutumisen ja osittaisen vahingon. Myös muuton aikainen välivarastointi on vakuutettu maksimissaan 120 päivän ajalta. Kuten myös lasi-irtain, antiikki ja posliini.

Erittäin kattava muuttovakuutus (Superior Cover) sisältää saman kattavuuden kuin normaali muuttovakuutus ja tämän lisäksi useita lisäturvia: parit ja kokoelmat (pairs and sets), arvonalennus (depreciation value), välilliset vahingot (consequential loss) sekä alivakuuttamisen vastuuvapauslauseke (waiver for underinsurance).

Tarjouksessamme mainittu vakuutus on normaali muuttovakuutus (Comprehensive Cover). Olkaa yhteydessä, mikäli kuitenkin haluatte joko parantaa tai heikentää vakuutuksen kattavuutta. Vakuutuksen hinta lasketaan ilmoitetun irtaimen arvon perusteella alla olevien prosenttien mukaan:

EUROOPPA

MUU MAAILMA

SUPPEA 2 %

SUPPEA 2,5 %

NORMAALI 2,2 %

NORMAALI 3 %

ERITTÄIN KATTAVA 2,5%

ERITTÄIN KATTAVA 3,3%

Olkaa yhteydessä, jos haluatte yksityiskohtaisempaa tietoa eri vakuutuksista.
Huomiotavaa: Autot, veneet ja moottoripyörät vakuutetaan ainoastaan niiden nykyarvoa vastaan omavastuun ollessa 100 EUR. Lisäksi vakuutuksen hinta lasketaan erikseen joka kerta.

Kuinka arvioida tavaroiden arvo?

Listatkaa muutettavat esineet ja niiden arvioitu arvo irtainlistaan. On tärkeää, että tavaroiden arvo lasketaan mahdollisimman tarkasti. Tavaroiden ylihinnoittelu aiheuttaa tarpeettoman korkeita kustannuksia ja toisaalta tavaroiden alihinnottelu ei anna täyttä korvausta vahingon sattuessa.

Vakuutus korvaa irtaimen jälleenhankinta-arvoon (uusi vanhasta). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teidän tulisi arvioida irtaimen arvo sen perusteella mikä olisi uuden samanlaisen (samankaltaisen) hankinta-arvo määränpäässä

Vakuutusta varten teidän pitää täyttää irtaimen arvolista – muussa tapauksessa vakuutuksesta laskutetaan lisämaksu. Halutessanne saatte meiltä arvolistantäytettäväksi. Muistattehan, että jokaisen esineen tulee löytyä listalta ja on aina parempi, mitä enemmän kykenette tarjoamaan tietoa irtaimestanne – etenkin kallisarvoisista esineistänne.

Poikkeustapaukset vakuutusten kattavuuteen

Mitä tavaroita vakuutus ei kata?  

Vakuutus ei kata eläimiä, kasveja, käteistä rahaa, sekkejä, optioita, osakekirjoja, postimerkkejä, dokumentteja, jalokiviä, kolikoita ja jalometalleja sekä muita samankaltaisia arvokkaita esineitä.

Minkä kaltaisia vahinkoja vakuutus ei kata?

Cargo Klausuuli (ICC Cargo Clausule) ehdoissa mainittujen vakuutuksen kattavuuteen vaikuttavien poikkeusten lisäksi vakuutus ei kata:

  • Kokonaista tai osittaista vahinkoa, joka johtuu muutettavan irtaimen ominaisuuksista ja / tai vajavaisesta / puutteellisesta kunnosta, kuten esimerkiksi: liimauksen löyhentymistä; pinnoitteen / pinnan halkeilua / haalistumista; materiaalin kuihtumisen / kulumisen verhoilulle aiheuttamaa vahinkoa; hajujen tarttumista; luontaisen heikkouden aiheuttamaa vahinkoa; sekä kuitujen murtumista ja vuodoista aiheutuvia vahinkoja, mikäli nämä eivät ole suoraa seurausta riskistä jota vastaan vakuutus on otettu Institute Cargo Clauses (B):n mukaan.
  • Mekaanista, sähköistä tai elektronista häiriötä, mikäli tämä ei johdu suorasta ulkopuolisesta fyysisestä vahingosta.
  • Asiakkaan itse pakkaamien esineiden vahingoittumista, naarmuuntumista tai halkeilua.

Kuinka teen vahinkoilmoituksen?

Siinä hyvin epätodennäköisessä tapauksessa, että irtaimesi on kadonnut matkalla, me autamme sinua vakuutusilmoituksen teossa ja autamme kaikin muinkin tavoin koko prosessin ajan.

Irtaimesi saavuttua lopulliseen määränpäähän me suosittelemme, että tarkistatte huolellisesti kaikkien tavaroiden saapuneen perille. Tämän lisäksi tarkistatte, onko tavaroihin ilmaantunut vahinkoja kuljetuksen aikana ja ilmoitatte kaikista havaitsemistanne vahingoista muuttoryhmälle. Varmistakaa myös, että kaikki vahingot merkitään ylös toimitusdokumentteihin.

Mikäli myöhemmin havaitsette vahinkoja, joita ei raportoitu toimituksen yhteydessä, niin olkaa yhteydessä asiasta kirjallisesti 30 päivän kuluessa toimituspäivästä

Mistä saan lisää tietoa vakuutuksista?

Suosittelemme että tutustutte kaikkeen saatavilla olevaan informaatioon vakuutuksistamme. Lukekaa huolellisesti kaikki vakuutusehdot ja olkaa yhteydessä, jos tulee kysyttävää.
Institute Cargo klausuulit – ICC –ehtojen kopiot ovat saatavilla pyynnöstä.

Vastuuvapauslauseke: Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Ne eivät ole sitovia.  Lisätietoja vakuutuksesta saa lukemalla vakuutussopimus ja siinä olevat ehdot

At Travelcargo International Removals, the safety of our customers and employees is our first priority and we’re doing everything we can to ensure it during these difficult times. We are following striclty the recommendations of the Finnish institute for health and welfare, and taking active steps to protect our staff and customers from the spread of the virus.

In Finland, we are currently fully operational, but many countries have enforced lockdowns that impacts the handling of removals and transports. If you are planning on moving abroad, fill out our quotation request and we will study your case and provide you with the best possible solution. If you have already a booking with us in the near future and have some concerns/doubts, please contact your Move manager.

We are confident that we will get through this together as a community. It is important that we all play our role in trying to prevent the spread of the virus and act in accordance with government recommendations. Stay safe!