TIETOA KANSAINVÄLISTEN MUUTTOJEN VAKUUTUKSISTA

Miksi on hyvä ottaa lisävakuutus ulkomaanmuuttoon?

Kun varaatte meiltä ulkomaanmuuton, pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen palvelun. Huolehdimme koti- ja henkilökohtaisista sineistänne ja pakkaamme ne huolellisesti. Kansainväliset muutot koostuvat monesta eri osasta. Tavaranne kuljetetaan lentäen, maanteitse tai meritse. Emme voi
vaikuttaa prosessiin liittyviin ulkoisiin tekijöihin.

Joskus harvoin voi syntyä ongelmia. Kuljetuksen aikana on jokaisessa vaiheessa olemassa tiettyjä riskejä. Kansainvälisissä kuljetuksissa tavarat voivat altistua vaurioitumiselle, vaikka olemme pakanneet ne varovasti ja suunnitelleet jokaisen vaiheen viimeistä yksityiskohtia myöten.

Kuljetusyrityksillä on rajoitettu vastuu vahingon sattuessa. Tästä syystä on suositeltavaa hankkia vakuutusturva omaisuudellenne. Näin varmistetaan, että omaisuutenne on suojattu menetyksen tai vahingon sattuessa.

Mitä vakuutus kattaa?

Travelcargo International Removals tekee yhteistyötä tunnetun If P&C  Insurance Ltd(publ)–yhtiön kanssa. Vakuutus on lisäpalvelu, joten vakuutusmaksut eivät automaattisesti sisälly muuttokuljetuksemme hintaan. Annamme vakuutuksesta aina erillisen tarjouksen.

• Tarjotun vakuutuksen piiriin kuuluvat kotitavarat ja tavanomaiset henkilökohtaiset tavarat. Lisäksi voidaan vakuuttaa ajoneuvot, moottoripyörät ja veneet

•Arvokkaaksi luokitellut esineet tai kokoelmat (arvoltaan yli 5 000 EUR) on merkittävä ja eriteltävä erikseen ja vakuutusehdot on konsultoitava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Jos tavarat on pakattu ammattimaisesti meidän tai toisen Travelcargo International Removals hyväksymän muuttoyrityksen kautta, tarjoamme teille Täyskattavan vakuutuksen (ICC A). Jos päätätte pakata esineenne itse, olette oikeutettuja Perusturvavakuutukseen (ICC C).

Perusturvavakuutus tarjoaa rajallisen kattavuuden perustuen Institute Cargo klausuuli ICC (C) –ehtoihin. Vakuutus kattaa tavarat, joita ei ole pakannut muuttoyritys. Vakuutus kattaa vain tietyt riskit, kuten liikenneonnettomuuden, tulipalon, varkauden ja täysmenetyksen.

Täyskattava vakuutus tarjoaa kattavuuden perustuen kaikkiin luetteluihin riskeihin Cargo klausuuli ICC (A) –ehdoista. Lisäksi vakuutus kattaa vahingot, rikkoutumisen ja osittaisen vahingon.

Institute Cargo klausuulit – ICC –ehtojen kopiot ovat saatavilla pyynnöstä.

Miten arvioida tavaroiden arvo?

On tärkeää, että tavaroiden arvo lasketaan mahdollisimman tarkasti. Arvo asetetaan nykyisenä hintana. Tavaroiden ylihinnoittelu aiheuttaa tarpeettoman korkeita kustannuksia. Toisaalta tavaroiden alihinnottelu ei anna täyttä korvausta vahingon sattuessa.

Esineet ja niiden nykyinen arvo luetteloidaan käyttämällä vakuutuslomakettamme.

Alle viiden (5) vuoden vanhoista esineistä ja tavaroista vahinkojen määrä lasketaan vastaavan omaisuuden korvaavan hinnan perusteella. Yli viiden (5) vuoden ikäisille esineille ja tavaroille, vahingon määrä lasketaan sen nykyisen arvon perusteella, joka viittaa käytetyn omaisuuden hintaan. Omaisuuden arvoa laskevat sen ikä, käyttö, huolimattomuus huollossa tai ylläpidossa ja muut asiaankuuluvat tekijät.

Vahingon määrän määrittäminen tiettyjen esineiden osaltas

Kun korvataan alla lueteltua omaisuutta, arvosta vähennetään vuosittaiset vähennykset iän perusteella.

  • Kulutuselektroniikka, muut elektroniikkalaitteet ja optiset instrumentit 9%
  • Polkupyörä 9%
  • Kodinkoneet 7%
  • Muut koneet ja laitteet 5%
  • Tietokoneen kovalevy 18%
  • Silmälasit 18%
  • Urheiluvälineet ja laitteet 18%
  • Vaatteet ja jalkineet 18%
  • Yritysomaisuus 18%
  • Matkapuhelimet ja vastaavat laitteet 30%

Vähennys tehdään vastaavan esineen korvaushinnasta. Jokaisen esineen tulee näkyä lähetyslistassa vakuutuksen saamiseksi. Tietoa tulee antaa mahdollisimman paljon ja aina muistaa ilmoittaa arvokkaat esineet.

Miten tehdä reklamaatio?

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tavaranne katoaa kuljetuksen aikana, avustamme reklamaation tekemisessä ja autamme mahdollisimman paljon koko prosessin aikana.

Kun tavaranne toimitetaan lopulliseen määränpäähän, suosittelemme teitä tarkistamaan huolellisesti, että kaikki esineet on toimitettu ja käydä ne läpi näkyvien vahinkojen havaitsemiseksi ja ilmoittaa niistä toimitushenkilökunnalle paikan päällä. On syytä varmistaa, että kaikki mahdolliset ongelmat tulevat kirjatuksi toimitusasiakirjoihin.

Jos seuraavien päivien aikana havaitaan muita vahinkoja, joita ei ole ilmoitettu toimituksen aikana, niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa toimituspäivästä.

Omavastuu muuttotavaralle 200 EUR ja ajoneuvoille 400 EUR.

Mistä löydän lisätietoja?

Institute Cargo klausuulit – ICC –ehtojen kopiot ovat saatavilla pyynnöstä.

Suosittelemme, että käytte läpi kaikki tiedot ja pyydätte lisäselvityksiä tarvittaessa, kuten kaikki muutkin asiakirjat, jotka koskevat ulkomaanmuuttoa.

Vastuuvapauslauseke: Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Ne eivät ole sitovia.  Lisätietoja vakuutuksesta saa lukemalla vakuutussopimus ja siinä olevat ehdot